UNILIT PEDES N/M/F (PEDES G/-/F) BESCHERMENDE AFWERKMORTELS

Bestekken : vloer voegen hellende vlakken

Productomschrijving 

Unilit pedes N, M en F zijn traditionele, droog voorgemengde minerale mortels op basis van natuurlijke hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling. Unilit pedes N, M en F kenmerken zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijke hydraulische kalkmortels zijn zeer stabiel en zijn zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de europese norm en 459-1, nhl 5.  De mortels unilit pedes N, M en F zijn conform aan de europese norm uni en 998-1. 

Toepassingsgebied 

Unilit pedes N, M en F worden hetzij als afwerklaag van een kalkvloer gebruikt, hetzij als een resistente beschermingslaag ter plaatse van delicate zones (hellende vlakken, voegen) die sterk onderhevig zijn aan slechte weersomstandigheden.  

Verwerkingsvoorschriften 

Voorafgaand aan het aanbrengen van de grondlaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert. De mortel wordt handmatig aangebracht met truweel en plakmes. Een droogtijd van 4 tot 7 dagen dient in acht genomen te worden vóór elke nabehandeling (bv. Met olie). De mortel wordt met zuiver water met behulp van een traag draaiende elektrische menger gemengd gedurende max. 3 minuten (6,5 liter water voor een zak van 30 kg). Een zeer goed verwerkbare mortel wordt bekomen, die gedurende 3 uur verwerkbaar blijft. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°c. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortels dienen tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Download de PDF versie