UNILIT 15 P0 – P1 – P2 (TD13 P0/P1/P2) POLYVALENTE HECHTMORTEL

Bestekken : bevloering binnenbepleistering dakafwerking kalleien

Productomschrijving 

Unilit 15 is een traditionele, droog voorgemengde polyvalente minerale hechtmortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling. Unilit 15 kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de europese norm en 459-1, nhl 5.  De mortel unilit 15 is conform aan de europese norm uni en 998-1. 

Toepassingsgebied 

Unilit 15 wordt als hechtbrug toegepast op een slechte of onstabiele ondergrond, zoals gewapend beton, oud metselwerk, een oude kalkbepleistering, e.d.m. Unilit 15 wordt derhalve toegepast wanneer de ondergrond niet in staat is een optimale hechting van de grond- en afwerklagen te garanderen. Unilit 15 voorkomt bovendien ongewenste vlekvorming in de eindlaag als gevolg van het samenkomen van diverse ondergronden en begunstigt tevens de uitdroging van de ondergrond. Unilit 15/p0 wordt eerder toegepast als een fijne plamuur op oude afgebrande of afgestoken kalklagen. Unilit 15/p1 wordt ofwel dun aangebracht met de kwast als kallei ofwel op een dikte van 2 à 4 mm als een fijne bepleistering. Unilit 15/p2 wordt eerder als raap- of grondlaag gebruikt met een maximale laagdikte van 5 à 8 mm. 

Verwerkingsvoorschriften 

Voorafgaand aan het aanbrengen van de hechtlaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert. De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 tot 6 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel (25 kg in het geval van unilit 15/p1). De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 3 tot 5 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. Als een fijne bepleistering wordt de mortel met de hand of mechanisch aangebracht op de gewenste dikte. Bij het kalleien wordt de mortel in twee lagen, vers in vers, met een zachte blokborstel aangebracht. Er wordt daarbij bijzondere aandacht besteed aan het vullen van de scheuren, barsten en holten. Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient in acht genomen te worden. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°c. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Download de PDF versie