UNILIT C (TD 13 C)

 

Productomschrijving 

Unilit C is een traditionele, droog voorgemengde minerale mortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling. Unilit C kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijke hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. De natuurlijke hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de europese norm en 459-1, nhl 5.  De mortel unilit C is conform aan de europese norm uni en 998-1. 

 

Toepassingsgebied 

Unilit C is aangewezen voor : – stabilisatie en versteviging van vol metselwerk in natuur- of baksteen – restauratie of realisatie van gewelven in (bak)steen, eventueel met behulp van een stalen structuur, glasvezel, carbon of basalt – ondersteuning van houten balken – omhullen of vullen van metselwerk – vastmaken van kettingen, wapeningsstaven, trekstangen, enz. In metaal, glasvezel, carbon enz. – realisatie van beton met toevoeging van kiezels (ong. 15% voor 5-8mm en ong. 30% voor 5-36mm, volgens de füller curve). 

 

Verwerkingsvoorschriften 

Voorafgaand aan het aanbrengen van de grondlaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert. Eens de ondergrond klaar is, kan de eventuele wapening of andere verstevigingselementen worden geplaatst volgens plan.  De mortel wordt nadien aangebracht tot volledige dekking of omhulling (min. 10mm) van de wapening, er zorg voor dragend dat elke ruimte tussen de elementen wordt opgevuld.  Niet volproppen indien gebruikt als eerste consolidatielaag.  Indien de wapening niet uit roestvrij staal of een organisch materiaal bestaat, dient het vooreerst met een geschikte beschermingslaag en/of anti-roest te worden behandeld.  De mortel wordt met zuiver water met behulp van een traag draaiende elektrische menger gemengd gedurende max. 3 minuten (4,5 liter water voor een zak van 30 kg). Een zeer goed verwerkbare mortel wordt bekomen, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°c. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

 

Download de PDF versie