UNILIT 45 (TD13 FN) AFWERKMORTEL

Bestekken / binnenbepleistering buitenbepleistering metselen en voegen

Productomschrijving 

Unilit 45 is een traditionele, droog voorgemengde minerale afwerkmortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling. Unilit 45 kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de europese norm en 459-1, nhl 5.  De mortel unilit 45 is conform aan de europese norm uni en 998-1. 

Toepassingsgebied 

Unilit 45 is een traditionele natuurlijk hydraulische kalkmortel zoals deze reeds vele eeuwen gebruik wordt in ons cultureel erfgoed. Deze mortel is derhalve dan ook bijzonder geschikt voor allerlei toepassingen op traditionele ondergronden en dit zowel in de restauratie, renovatie als nieuwbouw. Unilit 45 kan onder meer als afwerklaag voor een binnen- en/of buitenbepleistering, of als metsel- en voegmortel voor traditioneel metselwerk met fijne voegen (voegbreedtes tot 5 mm) aangewend worden. Dankzij de natuurlijke poriënstructuur van hydraulische kalk onderhoudt unilit 45 de vochthuishouding van het metselwerk, waardoor praktisch alle gekende problemen met betrekking tot vorstschade en zoutuitbloeiingen uitgesloten kunnen worden, dit voor zover de vocht- en zoutbelasting van de ondergrond niet te hoog is en de onderlaag in goede staat verkeert. 

Verwerkingsvoorschriften 

Voorafgaand aan het aanbrengen van de afwerklaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert. De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 4 tot 5 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 3 tot 4 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. Als een fijne bepleistering wordt de mortel in twee lagen, vers in vers, op een totale dikte van 4 tot 5 mm aangebracht. De bepleistering wordt vervolgens gesponst, geschuurd, geglad, gepolijst, edm. Met een plakspaan, alnaargelang het gewenste effect. Fijn metselwerk en voegwerk wordt met een fijn voegijzer afgewerkt. Nadien wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. De afwerkmortel unilit 45 mag niet in aanraking komen met de grond. Als geschilderde afwerking wordt een mineraal verfsysteem aangewend, hetzij een zuivere kalkverf, hetzij een silicaatverf. Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient in acht genomen te worden. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°c. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Download de PDF versie