UNILIT 20 (VOLCALITE) ISOLERENDE GRONDMORTEL

Bestekken : binnenbepleistering buitenbepleistering

Productomschrijving

Unilit 20 is een traditionele, droog voorgemengde minerale isolatiemortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel met toevoeging van perlite en geëxpandeerd zand. Het geëxpandeerde zand zorgt voor een zeer lichte mortel met een hoge thermische en mechanische waarde. Unilit 20 kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de europese norm en 459-1, nhl 5.  De mortel unilit 20 is conform aan de europese norm uni en 998-1.

Toepassingsgebied

Unilit 20 wordt als isolatielaag toegepast waar een sanering van de thermische isolatie, koudebruggen en/of inwendige condensatie vereist is. De goede thermische isolatiewaarde van unilit 20 verhoogt substantieel de thermische weerstand van de wand en draagt daardoor bij tot een verschuiving van het dauwpunt, zodat problemen met inwendige condensatie kunnen opgelost worden. Doordat unilit 20 als een uniforme en beschermende laag over de gehele buitengevel kan worden aangebracht, kunnen aanwezige koudebruggen in de gevel weggewerkt worden. Unilit 20 kan perfect aangewend worden in zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie. 

Verwerkingsvoorschriften

Voorafgaand aan het aanbrengen van de grondlaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert. De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 9 tot 10 l op een zak van 13 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient bij voorkeur te gebeuren met een spiraalmenger voor een periode van 3 tot 5 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 6 uur verwerkbaar blijft. De isolatiemortel wordt manueel of mechanisch, met een klassieke mortelspuitmachine, aangebracht op de gewenste dikte. Laagdiktes van meer dan 30 mm worden in meerdere lagen opgebouwd, waarbij telkens minimaal 7 uur droogtijd dient in acht genomen te worden tussen opeenvolgende lagen. Na een minimum droogtijd van 1 week, 3 weken in de winterperiode, wordt de verplichte afwerkingslaag unilit 15p1, unilit 15p2 of unilit 40 aangebracht. De isolatiemortel unilit 20 mag niet in aanraking komen met de grond. Sokkels en zones waar zich capillaire vochtproblemen voordoen, dienen voorafgaand met unilit 30 behandeld te worden. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°c. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Download de PDF versie