UNILIT 35N – 35M (TD13 N/M) GROND- EN METSELMORTEL

Bestekken : bevloering binnenbepleistering buitenbepleistering dakafwerking metselen en voegen

Productomschrijving 

Unilit 35 is een traditionele, droog voorgemengde minerale grond- en metselmortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling. Unilit 35 kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de europese norm en 459-1, nhl 5.  De mortel unilit 35 is conform aan de europese norm uni en 998-1.

Toepassingsgebied 

Unilit 35 is een traditionele natuurlijk hydraulische kalkmortel zoals deze reeds vele eeuwen gebruikt wordt in ons cultureel erfgoed. Deze mortel is derhalve dan ook bijzonder geschikt voor allerlei toepassingen op traditionele ondergronden en dit zowel in de restauratie, renovatie als nieuwbouw. Unilit 35 kan onder meer als grondlaag voor een binnen- en/of buitenbepleistering, of als metsel- en voegmortel voor traditioneel metselwerk aangewend worden. Dankzij de natuurlijke poriënstructuur en het lage gehalte aan oplosbare zouten van natuurlijk hydraulische kalk onderhoudt unilit 35 de vochthuishouding van het metselwerk, waardoor praktisch alle gekende problemen met betrekking tot vochtvlekken, vorstschade en zoutuitbloeiingen uitgesloten kunnen worden, dit voor zover de vocht- en zoutbelasting van de ondergrond niet te hoog is en de onderlaag in goede staat verkeert.

Verwerkingsvoorschriften 

Voorafgaand aan het aanbrengen van de grondlaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert. De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 tot 6 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 3 tot 4 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. In functie van de toepassing wordt de mortel met de hand of mechanisch op de gewenste dikte aangebracht. De grondlaag van een bepleistering met een gemiddelde laagdikte en/of metsel- of voegwerk met een gemiddelde voegbreedte van 8 à 10 mm worden gerealiseerd met de fijnere kalkmortel unilit 35M. Dikkere grondlagen en/of metsel- of voegwerk met bredere voegen van 15 à 20 mm worden gerealiseerd met de iets grovere kalkmortel unilit 35N. Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient in acht genomen te worden. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°c. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Download de PDF versie