UNILIT FEN XA BINDMIDDEL

Productomschrijving 

Unilit fen xa is een natuurlijk hydraulische kalk, hetwelk als bindmiddel kan aangewend worden om met behulp van passende toeslagstoffen en natuurlijke pigmenten een zeer performante mortel samen te stellen. Unilit fen xa kenmerkt zich door een laag gehalte aan oplosbare zouten en een trage maar sterke hechting. Hij is bovendien zeer stabiel en zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden en verleent een hoge plasticiteit aan de samengestelde kalkmortel. Unilit fen xa is in overeenstemming met de europese norm en 459-1, nhl 5. 

Toepassingsgebied 

Unilit fen xa kan zonder beperkingen als mortel, vermengd in de juiste verhouding en met de gepaste kwaliteit aan zand en water, aangewend worden in diverse toepassingen in zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie; onder meer voor traditioneel en modern metselwerk, voegwerk, grondlagen en afwerklagen voor bepleisteringen, edm. 

Bereiding

Unilit fen xa wordt gemengd met een zuiver zand met een aangepaste uitgebalanceerde korrelverdeling, in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m³ zand; een gemiddelde samenstelling van 1 volumedeel bindmiddel voor 3 volumedelen zand. De keuze van het zand is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale füller-curve. Er wordt geen toevoeging van klinker, cement of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard, noch van enig product in de aard van bindingsvertragers, antivriesproducten en/of waterreduceerders. 

Verwerkingsvoorschriften

Voorafgaand wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert. De aangemaakte mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 4 tot 5 l op 25 kg bereide kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 5 tot 8 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. De mortel wordt met de hand of mechanisch aangebracht volgens de geaarde werkwijze in functie van de toepassing. Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient in acht genomen te worden. Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient in acht genomen te worden. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°c. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Download de PDF versie