DE PRODUCTIE van (NATUURLIJKE HYDRAULISCHE) KALK

Ontginning in gesloten ruimte

De kalksteen komt uit de Dolomietstreek in Italië, meer bepaald de vallei van Trente. De ontginning gebeurt op vijf verschillende plaatsen in de nabijheid van het dorp Tassullo. Sinds meer dan 200 jaar wordt er in de bergen gegraven op zoek naar kwaliteitsvolle kalkstenen.

Verbranding in de kalkoven

De kalksteen wordt hierna in de kalkoven gebrand op een temperatuur van tussen de 800 en 1200 °C. Een eerste afkoeling en verbrokkeling gebeurt hierna in de kalkoven zelf.

Afkoeling en vermaling

Bij het buitenkomen uit de oven wordt een minimale hoeveelheid water gebruikt, om de verdere vermaling te kunnen vergemakkelijken.

Stockage in silo’s

Deze stockage kan verschillende maanden duren en laat daardoor toe om de kalk voldoende tijd te geven om uit te blussen. Eens tot rust gekomen is de kalk klaar om hetzij als bindmiddel (FEN XA of B-Fluid XA) verpakt te worden, hetzij verder voorbereid te worden als klaargemaakte mortel (het volledige UNILIT gamma).

Transport in luchtopen verpakkingen

Het is van het grootste belang dat de kalkmortels niet verstikt worden en steeds een toevoer krijgen van CO2.

Klaarmaken van de mortel op de werf

Met behulp van een traagdraaiende menger wordt de mortel aangemaakt door het poeder met zuiver water te vermengen. De hydraulische reactie begint al op dat moment, maar zal zich pas echt manifesteren bij het aanbrengen op de werf. Deze reactie zorgt voor een verstijving van de mortel, waardoor er vrije kalk vrijkomt. Vanaf dan begint ook de tweede reactie : de carbonatatie.

DE GESCHIEDENIS VAN KALK

K A L K

E I G E N S C H A P P E N

I N T E R E S S A N T

B E E L D E N