STERK(T)E EIGENSCHAPPEN

Kalk, eens uitgehard, brengt mits de juiste verhouding bindmiddel/aggregaten, de nodige sterkte om een traditioneel metselwerk op te bouwen. Denkt men maar aan de kathedralen, dan begrijpt men hoe complex en hoog constructies opgebouwd met metselwerk kunnen zijn.

Kalk heeft een bijkomende eigenschap die nog steeds erg moeilijk te evenaren is met nieuwere bouwmaterialen: zijn flexibiliteit. Een mortel op basis van kalk kan bepaalde vervormingen in muurconstructies opvangen. Dit enerzijds dankzij zijn elasticiteit, maar anderzijds ook dankzij zijn trage reactie (carbonatatie), die soms jaren kan duren. De mortel zal namelijk de tijd krijgen om zichzelf te herstellen.

Deze trage reactie zorgt er ook voor dat er principieel geen zettingscheuren zullen optreden. Dit heeft als belangrijke voordelen dat metselwerk met kalk bijvoorbeeld geen uitzettingsvoegen nodig heeft, en dat er geen wapeningsnetten moeten worden geplaatst bij het aanbrengen van een bepleistering.

Na de eerste (hydraulische) reactie wordt een mortel reeds hard en waterdicht (maar niet dampdicht). Het is dus een fabeltje dat kalk op een muur stofferig is.
Huidige studies in gebieden met aardbevingen maken deze bewering hard. Er werd ondervonden dat constructies met betonnen elementen en cementeuze afwerkingen veel zwaardere schade ondergingen dan gebouwen uitsluitend opgebouwd uit kalk. Trillingen werden namelijk gedempt omdat het materiaal minder stijf is, waardoor enkel plaatselijke zwakke stukken beschadigd werden.

BOUWFYSISCHE OPLOSSINGEN

ESTHETISCH BINNEN / BUITEN

BIO-ECOLOGISCH VERANTWOORD

K A L K

E I G E N S C H A P P E N

I N T E R E S S A N T

B E E L D E N