UNILIT 40 (TD13 FS) AFWERKMORTEL

Bestekken : binnenbepleistering buitenbepleistering metselen en voegen

Productomschrijving 

Unilit 40 is een traditionele, droog voorgemengde minerale afwerkmortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling. Unilit 40 kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. Unilit 40 is perfect waterwerend en weerstaat daardoor uitstekend aan capillaire vochtproblemen. De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de europese norm en 459-1, nhl 5.  De mortel unilit 40 is conform aan de europese norm uni en 998-1. 

Toepassingsgebied 

Unilit 40 wordt als afwerklaag toegepast alwaar zich – van binnenuit of van buitenaf – een sterke blootstelling aan water voordoet. De fysische eigenschappen van unilit 40 verhinderen de rechtstreekse wateroverdracht doorheen de laag, dit terwijl de afvoer van vocht uit de ondergrond door verdamping steeds mogelijk blijft. Unilit 40 wordt aangebracht als een fijne afwerkingslaag of fijn voegwerk (voegbreedtes tot 5 mm) om de ondergrond af te schermen van een rechtstreekse regenbelasting en/of om ongewenste vlekvorming als gevolg van verschillen in vochtigheidsgraad in de ondergrond sterk te verminderen. Unilit 40 kan perfect aangewend worden in zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie, en dit zowel binnen als buiten. 

Verwerkingsvoorschriften 

Voorafgaand aan het aanbrengen van de afwerklaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert. De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 4 tot 5 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 3 tot 4 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. Als een fijne bepleistering wordt de mortel in twee lagen, vers in vers, op een totale dikte van 4 tot 5 mm aangebracht. De bepleistering wordt vervolgens gesponst, geschuurd, geglad, gepolijst, edm. Met een plakspaan, alnaargelang het gewenste effect. Voor fijn voegwerk wordt de mortel met een fijn voegijzer in de voeg gebracht en stevig aangedrukt. Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. Als geschilderde afwerking wordt een mineraal verfsysteem aangewend, hetzij een zuivere kalkverf, hetzij een silicaatverf. Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient in acht genomen te worden. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°c. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Download de PDF versie