CORICAL MINERALE KALKVERF

 

Omschrijving

Corical is een minerale, anorganische kalkverf voor binnen en buiten met een traditionele matte afwerking.  Het is een kant-en-klare kalkverf, enkel samengesteld uit hoogwaardige en zuiver natuurlijke grondstoffen.

 

Voorbereiding van de ondergrond

Stabiele en zuivere minerale ondergronden, zoals kalkpleisters, kalkverven en traditioneel metselwerk in baksteen of natuursteen met kalkmortel behoeven geen voorbehandeling.  Verpoederde ondergronden stofvrij maken en reinigen.  Fijne herstellingen en het effenen van de ondergrond binnen uitvoeren met fijnplamuur Coridecor Start en/of Rasocal.  Buiten daarentegen zal men hiervoor beroep doen op een natuurlijk hydraulische kalkmortel.  

Synthetische ondergronden bij voorkeur vooraf volledig verwijderen, zeker bij buitentoepassingen, evenals lijmresten van bijvoorbeeld oude behangsellagen.  Worden ze niet verwijderd, de ondergrond goed opschuren tot een mat aspect bekomen wordt, vervolgens reinigen met een oplossing van ca. 3% ammoniak.  Een onstabiele en ongelijk zuigende ondergrond fixeren met Corifondo.  

De hechtlaag Corifondo buiten nooit aanbrengen op muren zonder spouw.

 

Verwerking

De kalkverf goed oproeren vóór het gebruik.  Schilderen met airless (verdund met 30 à 40 % water / nozzle 0,79 mm), een blokborstel of een kortharige rol, al naargelang het gewenste effect.  Het schilderen met een blokborstel versterkt de natuurlijke nuances van de kalkverf en de schilderpatronen.  Er kan gewerkt worden in banden met een breedte van zo’n 80 tot 100 cm, of in bewegingen die kriskras, op onregelmatige wijze op de muur gezet worden om een gewolkt effect te bekomen.

Op een droge ondergrond in twee lagen schilderen.  De eerste laag verdunnen met 20 tot 50% water, de tweede laag met 5 tot 10% water. In fresco, op een nog vochtige kalkpleister, in drie lagen schilderen.  De eerste laag verdunnen met 80% water, de tweede laag met 50% water en de derde laag met 30% water.  Overschilderbaar na 12 uur.

Niet aanbrengen op een ondergrond blootgesteld aan sterke wind en een sterke bezonning, evenmin bij dichte mist en temperaturen lager dan +5°C of hoger dan +30°C.  Gebruikte gereedschappen direct reinigen met water.

 

Verpakking en opslag

Plastic emmers van 1 liter, 5 liter en 15 liter.

 

Waarschuwing

Irriterend voor ogen en huid.  Gevaar voor ernstig oogletsel.  Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  Bij het aanbrengen geschikte bescherming gebruiken, veiligheidsbril en handschoenen.  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Ondergronden van glas, keramiek, metaal en steen evenals omlijstingen die niet hoeven geschilderd te worden, doeltreffend beschermen.  Eventuele spatten van ondergrond en verf moeten onmiddellijk worden verwijderd.  Buiten het bereik van kinderen houden.  De resten niet in het milieu gooien.

 

Download de PDF versie