UNILIT 10 (TD13 PA) HECHTMORTEL

Bestekken : binnenbepleistering, buitenbepleistering, tadelakt

Productomschrijving

Unilit 10 is een traditionele, droog voorgemengde minerale hechtmortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling. Unilit 10 kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. De natuurlijke hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de europese norm en 459-1, nhl 5.  De mortel unilit 10 is conform aan de europese norm uni en 998-1.

Toepassingsgebied

Unilit 10 wordt als hechtbrug toegepast waar de ondergrond niet in staat is om een optimale hechting van de grondmortel te garanderen, hetzij in het geval van een sterk beschadigde ondergrond, zoals verouderd, verpoederend metselwerk, hetzij bij een sterk gesloten, weinig poreuze ondergrond, zoals een gladde beton, blauwe hardsteen of graniet. Ook op met water en/of zouten verzadigde ondergronden wordt unilit 10 als hechtbrug aangebracht.

Verwerkingsvoorschriften

Voorafgaand aan het aanbrengen van de hechtlaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert. De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 7 tot 8 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 3 tot 5 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. De mortel wordt met de hand of mechanisch in een open structuur aangebracht. De hechtlaag mag ten hoogste 70% van de totale oppervlakte dekken. Een droogtijd van minimaal 4 uur dient in acht genomen te worden. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°c. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Download de PDF versie