RASADECOR FIJNE KALKPLAMUUR

 

Omschrijving

Rasadecor is een minerale kalkplamuur die gebruikt wordt als een dunne uitvlakmortel voor de egalisatie en de voorbereiding van de ondergrond.  Rasadecor is samengesteld uit vette kalk, marmerpoeder met een aangepaste korrelverdeling en aangepaste toeslagstoffen om een goede verwerkbaarheid en hechting te garanderen.

 

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet stabiel zijn en zorgvuldig voorbereid zijn volgens zijn aard.  Onstabiele afwerkingslagen verwijderen of met een aangepast reinigingsmiddel reinigen en vervolgens lichtjes opschuren als ze nog in goede staat zijn.  Herstellingen aan stenen en voegen, afgebrokkeld metselwerk en/of onstabiele afwerkingslagen dikker dan 1 à 2 mm worden best uitgevoerd door middel van hydraulische natuurlijke kalkmortels Unilit of kalkplamuur Start.

Synthetische ondergronden bij voorkeur vooraf volledig verwijderen, zeker bij buitentoepassingen.  Indien de afwerkingslagen nog in goede staat zijn en behouden blijven, dienen deze gereinigd te worden met een oplossing van 2 à 5% ammoniak in water en vervolgens lichtjes opgeschuurd.  Een hechtlaag Corifondo, verdund met water in een verhouding van 1 volume op 3, wordt aangebracht op de bestaande afwerking.  Corifondo nooit buiten aanbrengen op muren zonder spouw.

 

Verwerking

Als de ondergrond droog is, en enkel bij hoge temperatuur, wordt aanbevolen om de ondergrond vooraf te bevochtigen alvorens de eerste laag aan te brengen.  De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de fijnplamuur evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit sterk vermindert.

Rasadecor is een gebruiksklaar product, en dient enkel zorgvuldig opgeroerd te worden vóór gebruik.  De plamuur wordt aangebracht met een inox plakijzer in een of twee lagen in een totale dikte van maximum 1 mm.  De plamuur wordt geëgaliseerd met het plakijzer vóór deze volledig opgedroogd is.

Daarna komt de tweede laag om proper af te werken.  

De kalkplamuur mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C.  Nooit aanbrengen op een bevroren ondergrond of bij dichte mist.  Tijdens zonnige en droge perioden dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte kalkplamuur te vermijden.  De kalkplamuur dient tegen vorst beschermd te worden gedurende 48 à 72 u. na het aanbrengen.

 

Verpakking en opslag

Plastic emmers van 1 kg, 5 kg of 25 kg.

De stabiliteit van het product bedraagt minstens 6 maanden indien bewaard in hermetisch gesloten recipiënten in omgevingstemperatuur.  Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst en zonlicht.  Beschermen tegen warmtebronnen en zonnestralen.

 

Waarschuwing

Irriterend voor ogen en huid.  Bij het aanbrengen geschikte bescherming gebruiken, veiligheidsbril en handschoenen.  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Ondergronden van glas, keramiek, metaal en steen evenals omlijstingen die niet hoeven geschilderd te worden, doeltreffend beschermen.  Eventuele spatten van ondergrond en verf moeten onmiddellijk worden verwijderd.  Buiten het bereik van kinderen houden.  De resten niet in het milieu gooien.

 

Download de PDF versie