FONDOSILK 

 

Omschrijving  

Fondosilk is een geformuleerde gewijzigde stabiliserende fluosilicaat, conform DIN 18363.  Dit bindmiddel kan de absorptie reguleren, stabiliseert op diepgaande wijze de ondergrond, garandeert de ideale hechting van de afwerkingslaag, en vermindert de waterdampdoorlaatbaarheid niet. Dankzij haar minerale eigenschappen, laat ze toe om de silicaat verf diep te verbinden met de ondergrond.  Fondosilk dringt diep binnen door de ondergrond en verhardt er zich stevig in vast. Fondosilk is een natuurlijk niet-organisch vloeibaar product.  

 

Toepassingsgebied  

Fondosilk wordt in het algemeen gebruikt als stabilisator en voorbereidingslaag voor alle types van minerale ondergronden zoals kalkmortels, cementgebonden en bastaard mortels, metselwerk in baksteen en in de meeste natuurstenen.  Het product kan eveneens gebruikt worden als verdunning voor de corisilk.  Breng fondosilk aan in één of twee lagen, verdund met max. 50 % zuiver water voor dichte ondergronden met lage porositeit en slechte absorptie.  Fondosilk kan worden aangebracht met behulp van een borstel of airlesstoestel.  Fondosilk niet aanbrengen op oppervlaktes die blootgesteld staan aan sterke winden of direct zonlicht, noch in geval van dichte mist of bij temperaturen onder +5°c of boven +35°c, noch op bevroren of vochtige ondergronden.  Vermijd om het product aan te brengen in regenachtige condities.       

 

Voorbereiding van de ondergrond en de toepassingswijze  

Stabiele, propere oppervlaktes – zoals buiten- en binnenbepleisteringen, kalleilagen alsook traditioneel metselwerk in baksteen of natuursteen opgebouwd met kalkmortel – vereisen geen voorafgaande behandeling.  In geval van poederige lagen moeten deze verwijderd worden tot het bekomen van een hechte ondergrond.  Steenherstellingen, voegwerken en herstellingen van beschadigd metselwerk en/of losse bepleisteringen worden bij voorkeur eerst uitgevoerd met mortels op basis van natuurlijke hydraulische kalk.    Ter voorbereiding van een onstabiel ondergrond, wordt er één laag fondosilk aangebracht.  In het geval van een poreus en absorberend oppervlak, wordt de laag fondosilk verdund met maximum 50% water.  Fondosilk kan eveneens worden gebruikt als grondlaag bij ongelijke absorberende oppervlaktes.      Wanneer oppervlaktes zeer droog zijn en in geval van zeer hoge temperaturen, raden wij aan dat de oppervlaktes lichtjes bevochtigd worden voorafgaand aan het aanbrengen van fondosilk.    Fondosilk niet aanbrengen op oppervlaktes die blootgesteld staan aan hevige wind of direct zonlicht, noch in geval van dichte mist of bij temperaturen onder de +5°c of over de +35°c.  Het gereedschap onmiddellijk reinigen in water en zeep.      

 

Verbruik  

Indicatief verbruik : 0,10 à 0,20 l/m².  De gemiddelde bedekking per liter silicaat verf bedraagt ca. 6 à 8m².

 

Verpakking en bewaring  

Plastieken emmers van 1 liter, 5 liters en 25 liters.  

 

Veiligheidsvoorschriften  

Irriterend voor de huid.  Risico van ernstige beschadiging van de ogen.  Vermijd contact met huid en ogen.  Draag geschikte kledij gedurende het aanbrengen, alsook beschermbrillen en waterdichte beschermende handschoenen.  In geval van contact met ogen, onmiddellijk reinigen met overvloedig water en medisch advies inwinnen.  In geval van inslikken, onmiddellijk medische hulp halen en de container of label tonen.  Ondergronden van glas, keramiek, metaal en steen evenals omlijstingen die niet hoeven geschilderd te worden, doeltreffend beschermen. 

 

Download de PDF versie