KEIM CONTACT-PLUS

 

Omschrijving

Keim Contact-plus is een gevulde renovatie grondlaag (dispersie silicaatverf volgens DIN 18363,2.4.1) met toevoeging van reinacrylaat, glasvezel en hoogwaardige vulstoffen in een afgestemde korrelgradatie en korrelvorm.

 

Toepassingsgebied

Met Keim Contact-plus worden draagkrachtige, organisch gebonden oude verflagen geschikt gemaakt voor verdere behandeling met Keim verfproducten, bijvoorbeeld wanneer het om praktische of milieutechnische redenen niet mogelijk is de oude verflagen mechanisch of chemisch te verwijderen. Uitzonderingen zijn thermoplastische en verzepingsgevoelige (bijvoorbeeld bepaalde oliehoudende verfsystemen) ondergronden.

Keim Contact-plus kan worden gebruikt voor het overbruggen van kleine haarscheuren (tot max. 0,5 mm), het wegwerken van kleine oppervlaktestructuurverschillen in pleisterwerk, oude verflagen,…

 

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen van oude organische lagen alsmede vervuiling mechanisch of met behulp van water onder hoge druk verwijderen.

Keim Contact-plus op niet-zuigende ondergronden onverdund met behulp van een kwast kruislings aanbrengen.

Op zuigende ondergronden kan naar behoefte tot 10% (2,5 liter verdunning op 25 kg Keim Contact-plus) Keim Fixatief of Keim Speciaal Fixatief toegevoegd worden. 

Droogtijd : Tussen de diverse lagen een minimale droogtijd van 12 uur handhaven.

 

Verbruik 

Op gladde, niet zuigende ondergronden voor een slemlaag: 

ca. 0,4 kg/m² Keim Contact-plus.

Op gladde zuigende ondergronden: 

ca. 0,5 kg/m² Keim Contact-plus.

 

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

 

Verpakking

5 en 25 kg emmers

 

Voorzorgsmaatregelen 

Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5 en < 30°C. Niet bij zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, wind en regen. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.  Ogen tegen spetters beschermen.  Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

 

Download de PDF versie